zna1   Kontakt   zna1   Lokalizacja   zna1   Strona WSM    zna1
Dzisiaj mamy:
Uprzejmie informujemy, że najbliższe szkolenie biblioteczne odbędzie się
w niżej wymienionych terminach:
stopka

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
tel./fax. 22 590-07-90, e-mail: biblioteka@mac.edu.pl