zna1 Kontakt zna1 Lokalizacja zna1 Strona WSM zna1
Dzisiaj mamy:

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

1. Szczegółowy opis katalogu elektronicznego OPAC znajdziesz na stronie "Instrukcja dla studentów". Podano w niej zasady (krok po kroku, zilustrowane przykładami) wyszukiwania, zamawiania, korzystania, sprawdzenia stanu osobistego konta, udzielenia prolongaty oraz wykaz najnowszych książek opracowanych w ostatnich 30 dniach.

2. Zaktualizowany i obowiązujący od 1 marca "Regulamin udostępniania księgozbioru" został opublikowany w całości na stronie pod tymże tytułem. Prosimy o zapoznanie się z nim zanim wypożyczymy książki, abyśmy mieli pełną świadomość wszystkich kar i konsekwencji za nieprzestrzeganie go.

3. Na stronie "Bazy elektroniczne i możliwość wykorzystania ich" podano zawartość treściową poszczególnych baz i sposoby korzystania z nich.

stopka

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
tel./fax. 22 590-07-90, e-mail: biblioteka@mac.edu.pl