zna1   Kontakt   zna1   Lokalizacja   zna1   Strona WSM    zna1
Dzisiaj mamy:

Nasi studenci oraz wykładowcy posiadają –w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki – możliwość dostępu do światowych, najnowszych zasobów wiedzy zgromadzonej w elektronicznych bazach:

  • ELSEVIER
  • SPRINGER
  • WEB OF KNOWLEDGE
  • WILEY BLACKWELL
  • SCOPUS
  • AAAS/SCIENCE

Wspomniane bazy wspomagają realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie profil kształcenia. Nasi czytelnicy mogą korzystać z książek oraz czasopism krajowych i zagranicznych.

elsevier.jpgW skład bazy wchodzi blisko 2000 czasopism, które są zaliczane do tzw. listy „Science Direct Freedom Collection”. Znajdują się tu między innymi spisy treści wspomnianych czasopism, ich streszczenia, oraz pełne teksty w formacie pdf. Nasza biblioteka uzyskała prawo archiwizowania oraz bezterminowego dostępu on-line -za lata 2007-2011 – do trzech tytułów czasopism: „Computer Networks”, „Forensic Science International” oraz „Teaching and Teacher Education”.

springer.gifBaza posiada ok. 2000 czasopism bieżących Springer. Czytelnik ma możliwość przeglądania również około 1200 czasopism zaliczanych do roczników archiwalnych (od 1997 roku). W bazie znajdują się czasopisma z takich dyscyplin naukowych jak: nauki przyrodnicze, ekonomia, matematyka, biznes, statystyka, matematyka, informatyka, prawo oraz nauki społeczne.

webis.jpgW skład bazy wchodzą indeksy cytowań. Zamieszczone są streszczenia artykułów oraz ważne informacje bibliograficzne, które uwzględniają tzw. listę filadelfijską. Czytelnicy posiadają możliwość dostępu do pełnych tekstów (z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z umowy licencyjnej).

wileyWspomniana baza reprezentuje bogaty zbiór elektronicznych czasopism zagranicznych. W jej skład wchodzi 1371 tytułów dotyczących nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych. Zalicza się do niej - gromadzone od 1997 roku - archiwalia. Czytelnik może tu znaleźć materiały dotyczące między innymi informatyki, technologii informatycznych, biznesu, ekonomii, finansów, rachunkowości, matematyki, statystyki, prawa, kryminalistyki oraz psychologii.

scopusObejmuje cytowania z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. W jej skład wchodzi ponad 18 000 tytułów czasopism oraz książek. Ponad połowa wspomnianych tytułów jest redagowanych w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w niej materiały są udostępniane czytelnikom na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizowania.

ScienceAAAS/SCIENCE - przedstawia najnowsze informacje dotyczące realizowanych bądź przeprowadzonych w świecie projektów i programów badawczych. Mamy tu liczne obszary badawcze. Wspomniana baza umożliwia dostęp do zagranicznych materiałów i komentarzy. Mamy tu między innymi wiadomości, blogi oraz multimedia pochodzące z Europy, z Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.
stopka

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
tel./fax. 22 590-07-90, e-mail: biblioteka@mac.edu.pl