zna1 Kontakt zna1 Lokalizacja zna1 Strona WSM zna1
Dzisiaj mamy:

Aktualności

Medal 20-lecia dla dyrektora Biblioteki WSM w Warszawie

W dniu 16 grudnia 2016 roku miało miejsce posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zakończyło ono trwające dwa lata obchody 20-lecia Naszej Uczelni. Z tej okazji zostały wręczone przez władze szkoły medale honorowe kilkunastu najdłużej pracującym pracownikom dydaktycznym i administracyjnym. W gronie wyróżnionych znalazł się dyrektor Biblioteki WSM w Warszawie dr Jan Boguski.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Bibliotece WSM w Warszawie

Dzień 24 listopada 2016 roku zapisał się szczególnie w dziejach naszej Uczelni. W holu głównym kampusu uczelnianego w towarzystwie zgromadzonych przedstawicieli środowiska akademickiego oraz rodzin i gości odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci zmarłych w latach 1995-2015 pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ponadto w tym samym dniu zostały nadane salom wykładowym, a także Bibliotece WSM oraz Studium Języków Obcych imiona i nazwiska zmarłych wykładowców.

Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Bibliotece przypadł zaszczyt noszenia imienia Śp. Pani Profesor Salomei Kowalewskiej wybitnej przedstawicielki powojennej polskiej szkoły organizacji i zarządzania, działaczce Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim. Z tej okazji w auli głównej stosowny akt nadania imienia naszej jednostce dydaktycznej wręczył wnukowi Pani Profesor - dr inż. Michałowi Zajfertowi Pan Prezydent WSM Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk oraz JM Rektor WSM Prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w kampusie WSM dyrektor Jan Boguski zaprosił Pana Michała Zajferta do Biblioteki akademickiej. W obecności pracowników pokazał umieszczoną z tej okazji tablicę informującą o nadaniu imienia a także portret śp. Profesor Salomei Kowalewskiej, oraz krótką notkę biograficzną o jej pracy na niwie nauki polskiej oraz o walce o wolność Ojczyzny. Ponadto została przygotowana przez pracowników wystawa cennych i unikalnych książek i artykułów autorstwa Pani Profesor, które ukazały się jeszcze za Jej życia.

Dylematy integracji europejskiej

RADA BIBLIOTECZNA BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE zapraszają na wykład Naszym Gościem będzie Prof. zw. dr hab. Kazimierz Łastawski
Temat spotkania: Dylematy integracji europejskiej
Spotkanie odbędzie się w dniu 26.11.2014 roku o godz. 9.00
w czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Spotkanie autorskie w bibliotece

W dniu 07.04.2014 roku odbyło się w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie spotkanie mgr. inż. Wiesława Lachiewicza pt. „Poezja i podróże – pasje mojego życia”.

W trakcie spotkania nasz gość zaprezentował jeden ze swoich tomików wierszy. W sposób barwny przedstawił również własne wrażenia z licznych podróży dookoła świata (odwiedził ok. 40 krajów). Jego pobyt w różnych zakątkach globu dokumentują liczne pamiątki. Jak sam przyznał prezentowane przedmioty przywołują w nim wspomnienia oraz inspirują do tworzenia nowych wierszy. Jego poezja powstaje przez dotyk i największą satysfakcję przynosi mu znalezienie poetyckiego określenia otaczającej go rzeczywistości oraz emocji jakie w nim tkwią.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach „Indywidualności świata nauki i kultury”. Jego organizatorem była Rada Biblioteczna, Biblioteka WSM oraz Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wzięli w nim udział studenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Słuchacze Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy administracji WSM.

Dyrekcja i pracownicy biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie podczas Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2013/2014.

Wykład o Chinach

W dniu 27.05.2013 roku odbyło się w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie spotkanie z cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”. Naszym Gościem był znawca problematyki chińskiej, wykładowca naszej uczelni prof. zw. dr hab. Bronisław Ryś. Podczas wykładu zostały przedstawione zagrożenia dla przyszłego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej. Nasz Gość skupił się na czynnikach demograficznych, przyrodniczych, ekologicznych, ekonomicznych oraz politycznych. Zebrani oklaskami podziękowali Panu Profesorowi za ciekawy wykład.

Wizyta prof. Nikołaja Mieżewicza z Rosji

W dniu 13.05.2013 roku w czytelni biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Nikołajem Mieżewiczem z Uniwersytetu w St. Petersburgu, pracownikiem naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk. Naszą Uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Paweł Stanisław Czarnecki. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa studentów ukraińskich, studenci Koła Naukowego Stosunki Międzynarodowe z ich opiekunką dr E. Sawą –Czajką oraz niezawodni słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Podczas spotkania zostało poruszonych wiele problemów o różnorodnej tematyce z dziedziny ekonomii, polityki i historii. Wypowiedzi naszego Gościa wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, czego wyrazem była ożywiona dyskusja. Spotkanie przebiegało w języku rosyjskim.

XIII Spotkanie z Cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”
RADA BIBLIOTECZNA BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE serdecznie zapraszają na wykład Prof. dr hab. Nikołaja Mieżewicza wybitnego naukowca z Uniwersytetu St. Petersburgu oraz pracownika Rosyjskiej Akademii Nauk na temat: Rola i znaczenie Rosji we współczesnym świecie Spotkanie odbędzie się 13.05.2013 roku o godz. 13.00 w Czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ RADA BIBLIOTECZNA KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

serdecznie zapraszają na wykład Prof. dr hab. Michała Kirsenko na temat „Współczesna Ukraina” Spotkanie odbędzie się 25.04.2013 roku o godz. 17:00 w Czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 12.03.2013 roku zostało utworzone w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. W jego skład wchodzi stacja robocza, monitor, skaner, słuchawki, klawiatura oraz oprogramowanie. Komputer posiada połączenie z Internetem.

Spotkanie z Prof. dr hab. Markiem Garbiczem

W dniu 06. grudnia br. odbyło się już dwunaste z kolei spotkanie z cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”. Gościem spotkania był znany ekonomista prof. dr hab. Marek Garbicz. Bezpośrednią okazją do spotkania było wydanie w ostatnich dniach przez niego książki „Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego: dlaczego jedne kraje są biedne podczas gdy inne bogate”. W trakcie spotkania licznie zgromadzeni uczestnicy wykazali się zaskakującą znajomością wspomnianej książki, o czym świadczyła bardzo ożywiona dyskusja. Tak doskonała znajomość tego wydawnictwa odwzajemniona została dużą sympatią naszego Gościa jak i gospodarczy.

XII Spotkanie z Cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”
RADA BIBLIOTECZNA ORAZ BIBLIOTEKA WSM zapraszają na XII Spotkanie z Cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury” Naszym Gościem będzie wybitny znawca teorii ekonomii Prof. dr hab. Marek Garbicz. Temat spotkania „Przyczyny rozwoju i zacofania ekonomicznego świata”. Miejsce wykładu Czytelnia Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 06.12.2012 Godz. 15.00

Wystawa okolicznościowa książek
W trakcie inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w dniu 13.10.2012 roku Biblioteka zorganizowała wystawę promującą książki na temat Unii Europejskiej wydane w języku angielskim oraz publikacje uczelniane z lat 2007-2012.

13.07.2012 roku przebywała w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie grupa młodzieży z Ukrainy. Podczas pobytu w naszej uczelni zwiedziła między innymi bibliotekę, gdzie zapoznała się z bogatymi zbiorami oraz zasadami korzystania z księgozbioru.

Prezentacja publikacji o Unii Europejskiej

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaznaczyła swoją obecność na konferencji zorganizowanej w dniu 05.06.2012 roku przez katedrę Stosunków Międzynarodowych dotyczącej Unii Europejskiej. Prezentowana ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem uczestników konferencji.


W dniu 12.04.2012 roku odbyła się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie konferencja pt. „Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i ustawicznym od 01.09.2012 roku”. Jej organizatorem było Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Wzięli w niej udział dyrektorzy gimnazjów z obszaru województwa mazowieckiego. Z tej okazji biblioteka zaprezentowała publikacje z dziedziny pedagogiki.


Spotkanie z Panem Grzegorzem Dziemidowiczem

W dniu 30.03.2012 roku odbyło się w bibliotece spotkanie z b. ambasadorem RP w Egipcie, Sudanie i Grecji Panem Grzegorzem Dziemidowiczem. Władze uczelni reprezentowała p. Prorektor, dr Joanna Michalak –Dawidziuk zaś Wydział Nauk Społecznych p. Prodziekan dr Izabella Kust. Obecna była również p. dr Elżbieta Sawa-Czajka z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki. W spotkaniu uczestniczyli m. in. studenci Koła Stosunków Międzynarodowych oraz Koła Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Tematem była rola i miejsce Egiptu w świecie arabskim w kontekście rozgrywających się wydarzeń politycznych i społecznych znanych pod nazwą „wiosny ludów”. Pan Grzegorz Dziemidowicz przedstawił zarys problematyki oraz scenariusze rozwoju w tym kraju. W drugiej części Nasz Gość odpowiadał na pytania wykładowców oraz studentów. Spotkanie zakończyło się wpisem do księgi pamiątkowej biblioteki.


Spotkanie Rady Bibliotecznej

W dniu 28.03.2012 roku odbyło się posiedzenie przedstawicieli Rady Bibliotecznej z udziałem władz uczelni. Zebrania Rady odbywają się dwa razy do roku. Ich tematem są kwestie związane z bieżącymi zadaniami biblioteki oraz jej rozwojem. Sprawozdanie z działalności biblioteki za semestr zimowy 2011/2012 przedstawił dyrektor biblioteki. Następnie z-ca dyrektora biblioteki omówiła wyniki badań ankietowych związanych z funkcjonowaniem biblioteki oraz szkoleniem studentów.


Druga część spotkania była poświęcona aktualnym przedsięwzięciom realizowanym przez bibliotekę m.in. wymianie międzybibliotecznej, współpracy z tutejszym wydawnictwem, a także analizą kart rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych, które wpływają do biblioteki.


Spotkanie z dr Wojciechem Jabłońskim

W dniu 19.03.2012 roku w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z dr Wojciechem Jabłońskim znanym i cenionym ekspertem z zakresu marketingu politycznego oraz public relations.


Tematem był „Marketing polityczny w Polsce i na świecie”. Spotkanie miało interesujący przebieg. Nasz gość wyczerpująco przedstawił problematykę marketingu politycznego z uwzględnieniem prowadzenia kampanii wyborczej, kreowania wizerunku polityków i stosowanych strategii przez sztaby wyborcze.
Wizyta red. Krzysztofa Mroziewicza

Na zaproszenie Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych oraz Koła Socjologicznego Wydziału Nauk Społecznych przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie gościł w dniu 21.01.2012 roku w tutejszej bibliotece były ambasador RP w Indiach, ceniony komentator spraw międzynarodowych, uczestnik telewizyjnego programu „Siedem dni świat” redaktor Krzysztof Mroziewicz.


Spotkanie odbywało się w ramach cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”, zainicjowanego przez Radę Biblioteczną i tutejszą bibliotekę. Okazją do przyjazdu gościa był wieczór autorski połączony z promocją książki pt. „Fidelada”. W spotkaniu uczestniczyli studenci oraz członkowie wspomnianych kół naukowych, wykładowcy oraz przedstawiciele władz uczelni (prorektor, doc. dr Krzysztof Kawęcki oraz prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Izabella Kust).

Nasz gość przedstawił zebranym sytuację społeczno-polityczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Kuby. Interesująca prezentacja tego tematu została uzupełniona licznymi pytaniami studentów i wykładowców.
Spotkanie z prof. dr hab. Markiem Kowalskim

W bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyło się w dniu 22 listopada 2011 roku spotkanie z cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”. Naszym gościem był prof. dr hab. Marek Kowalski – specjalista z dziedziny matematyki i informatyki, dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa tutejszej uczelni
Tematem wykładu była informatyka widziana oczyma profesora. Dużą część wykładu poświęcił wybitnym postaciom historycznym z tej dziedziny.
Spotkania z prof. Karolem Poznańskim

W dniu dwudziestego piątego października 2011 roku odbyło się w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie VII spotkanie z cyklu „Indywidualności świata nauki i kultury”. Prelegentem był znany naukowiec polski, znawca historii wychowania prof. zw. dr hab. Karol Poznański. W spotkaniu uczestniczyli studenci studiów dziennych, słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni uczelni. Prof. Poznański mówił o „Roli edukacji w życiu człowieka”.Wizyta prof. Anastassowej z Bułgarii

W dniu 26.09.2011 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie gościła Pani prof. Lina Anastassova z Burgas Free University (Bułgaria). Nasz Gość wnikliwie zapoznał się z profilem gromadzonego księgozbioru, funkcjonowaniem katalogu OPAC oraz bazami elektronicznymi. Prezentacja odbywała się w języku angielskim przez dyrektora biblioteki przy współudziale jego zastępcy. Szczególnym zainteresowaniem Pani Profesor cieszyły się angielskie czasopisma i książki z dziedziny ekonomii i zarządzania. Konkluzją spotkania było stwierdzenie, iż nasza biblioteka jest bardzo zbliżona do biblioteki Burgas Free University pod względem organizacyjnym. Miłym akcentem na zakończenie spotkania był wpis do kroniki biblioteki, akcentujący jej uznanie do zwiedzanego obiektu.stopka

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
tel./fax. 22 590-07-90, e-mail: biblioteka@mac.edu.pl